GotlandsBoken AB
Vett tarvar han som vida färdas (Havamal)
ÅRD

 


Ård

ALLAN NILSSON, lantbrukaren från När socken på sydöstra Gotland, har genom sin musik och sina texter genom åren fångat det gutniska sinnelaget insiktsfullt och ödmjukt. Humor och allvar går ofta hand i hand i så väl de små verserna som i de yvigt målade beskrivningarna av den gotländska vardagen och festen. Politikens tillkortakommanden och framgångar tecknas med värme och väl avvägd bitskhet.

 

Närrevyn har utgjort den huvudsakliga spelplatsen för Allan Nilssons livsverk. I revyerna har han sen femtio år mött publiken också som uppskattad skådespelare och artist. Många av hans sångtexter är för alltid etsade i gotlänningens själ och hjärta. Med denna bok har Allan Nilsson i poesins och prosans form tillfört den gotländska historieskrivningen ett njutbart och värdefullt dokument.

 


 

 

INGELA ALMGREN, deltidsboende i När, ackompanjerar med sina humoristiska illustrationer texterna och stämningslägena på ett träffsäkert sätt.