GotlandsBoken AB
Vett tarvar han som vida färdas (Havamal)
BRYTA NY MARK

I "Bryta ny mark" publicerar Allan Larsson tre Memon som handlar om stora politiska omprövningar, som han medverkat i: förnyelsen på 1980-talet av arbetsmarknadspolitiken och arbetsförmedlingens organisation, stabiliseringsavtalet 1991, som blev ett genombrott för en ny tid av ansvarsfulla löneförhandlingar samt bankgarantin 1992, som förhindrade en bankkollaps.

Allan Larsson var AMS-chef 1983-90, finansminister 1990-91 och ekonomisk politisk talesman i riksdagen för socialdemokraterna samt ledamot av riksbanksfullmäktige 1991-93.