GotlandsBoken AB
Vett tarvar han som vida färdas (Havamal)
Det gotländska jordbrukets historia
Många är det som har saknat en sammanhållen berättelse om jordbrukets historia på Gotland. Hur började det? Hur utvecklades det? Vad är det som är speciellt med jordbruket på Gotland? I den här boken finns översikten över den näring som i lång tid varit dominerande på ön.

Här finns berättelserna om myrutdikningarna, om laga skiftet, om vildkaninplågan, om de extremt goda rapsåren, men också om torka och missväxt och svåra tider. Återkommande inslag är inlägg hämtade frän gräsrotsnivå.

Boken innehåller också några nutidsreportage, som snart tillhör historien de också. Slutklämmen är en samling anekdoter och talesätt.

Pris

260 kr

Beställning

info@gotlandsboken.se

Ange föjlande:

Bok: Det gotländska jordbrukets historia

Namn
Adress
Telefonnummer
Antalet böcker du önskar köpa

Betalningsvillkor

Alla priser inkluderar 6% moms.
Fraktkostnad tillkommer.
Betalning inom 20 dagar mot faktura som medföljer bokleveransen.