GotlandsBoken AB
Vett tarvar han som vida färdas (Havamal)
FAMMÓR FUNDERAR IGEN

Återigen har ”Fammór” funderat och skrivit ner några små berättelser, paschasar, om de mest skilda ting. Från solens gång på himlavalvet till barnbarnsbarn som skall födas, från höstförkylningar till vad som kan hända då en svart skepnad lurar i ett dike. Allt kan skildras med gutamålets hjälp.
BRITTA PEHRSSON följer i stort sett Gutamålsgillets stavnings- rekommendationer. Det känns i början ovant att läsa ett språk som endast varit talspråk och inte stavas på svenskt vis, men träning brukar ge färdighet. Ordförklaringarna i slutet av boken kan också vara till hjälp och öka förståelsen hos nybörjaren. Med berättelsen Banis själar kummar fran röimdi vann Britta första pris i Gutamålsgillets skrivartävling år 2011. Britta har även tidigare haft glädjen att få ta emot flera pris i denna årliga tävling.