GotlandsBoken AB
Vett tarvar han som vida färdas (Havamal)
Jamska

En bok som vill ge dig tillbaka vad du förlorat av din hembygds språk och att låta dig känna glädjen att återse gamla fina ord. För yngre och nyinflyttade kan det också vara bra att få en del kunskaper om det lokala språket.

Känn på ord som ”atrænna, belingan, fjämper och gafsn”. Många är svåra att översätta dels för att de är mångtydiga och dels för att det i svenskan inte finns någon motsvarighet. För att göra det lättare att läsa och känna igen orden är boken inte skriven enligt några krångliga stavningsregler utan så som orden ska uttalas.

Möjligen kan det förvåna någon att kyrka stavas ”tjörsa” och korna ”tjynnan”. Boken behandlar den jamska som talades inom Föllinge men även inom Laxsjö, Hotagen, Häggenås och Lits församlingar. Visst har den stora likheter med övriga delar av området för ”centraljamska”, men den har en hel del andra ord och uttryck och framför allt en betydande skillnad i uttal.

Grammatiken skiljer sig i stor utsträckning från svensk grammatik och tas därför upp i ett inledande avsnitt. En intressant del av den är böjningarna av substantiv, ”tingord”. Svenskans fyra böjningar motsvaras av sex böjningar i jamska. Dativändelserna har försvunnit i en del områden men bevarats inom den här gruppen.Pris

150 kr

Beställning

info@gotlandsboken.se

Ange föjlande:

Bok: Jamska

Namn
Adress
Telefonnummer
Antalet böcker du önskar köpa

Betalningsvillkor

Alla priser inkluderar 6% moms.
Fraktkostnad tillkommer.
Betalning inom 20 dagar mot faktura som medföljer bokleveransen.