GotlandsBoken AB
Vett tarvar han som vida färdas (Havamal)
VÅR DEL AV ÖSTERSJÖN

Vattnet är en allmän tillgång och ett gemensamt ansvar. På södra Gotland har idéer lett till insatser för att säkra dricksvattnet på land och återställa balansen i havet. Med ny teknik, gamla praktiker och samlad kraft genomförs flera projekt. Lantbrukare anlägger yngelplatser för gäddor, djurägare bygger filter mot övergödning och växtodlare återanvänder släken på fälten. Samarbeten med myndigheter, näringsliv och organisationer leder även till nya innovationer som syresättande badplatser och underjordiska våtmarker. Målet är att värna det vatten som präglar ölivet och allt annat liv. Det här är en bok om dem som försöker göra sin del, i en del av Östersjön.Pris

250 kr

Beställning

info@gotlandsboken.se

Ange föjlande:

Bok: Vår del av Östersjön

Namn
Adress
Telefonnummer
Antalet böcker du önskar köpa

Betalningsvillkor

Exklusive moms.
Fraktkostnad tillkommer.
Betalning inom 20 dagar mot faktura som medföljer bokleveransen.